Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Straż pożarna X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

III SA/Wa 1190/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-03-04

skarg J. M., K. D. na orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Ministrze Finansów w przedmiocie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych