Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Straż pożarna X

SA/Rz 1558/02 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-09-29

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie pomocy finansowej na remont i modernizację domu

SA/Rz 1515/02 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-11-18

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie ochrony przeciwpożarowej

II SA/Rz 39/04 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie mianowania na stanowisko służbowe

SA/Rz 237/03 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-12-21

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego

SA/Rz 2611/02 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-11-30

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie mianowania na stanowisko

II SAB/Rz 2/04 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-05-27

Sprawa ze skargi Komisji Zakładowej NSZZ 'Solidarność' przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie bezczynności SKO w sprawie rozpatrzenia zażalenia

SA/Rz 2427/02 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie dodatków do uposażenia

SA/Rz 1064/02 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-08-10

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego równoważnika za brak lokalu mieszkalnego

SAB/Rz 47/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-01-09

Sprawa ze skargi na decyzję w przedmiocie bezczynności Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

II SA/Rz 365/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-11-16

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej [...] w przedmiocie zwolnienia ze służby
1   Następne >   2