Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Gl 236/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-06-22

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym

IV SA/Gl 270/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-07-23

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczej straży pożarnej z tytułu uczestnictwa w działaniu ratowniczym lub szkoleniu ratowniczym

IV SA/Gl 186/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-04-24

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ś. w przedmiocie wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczej straży pożarnej z tytułu uczestnictwa w działaniu ratowniczym lub szkoleniu ratowniczym uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze.