Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OSK 3116/19 - Wyrok NSA z 2020-04-29

Skarga kasacyjna na bezczynność Komisji Dyscyplinarnej I Instancji przy [...] Komendancie Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w O. w przedmiocie udostępnienia akt postępowania dyscyplinarnego