Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia X

I SA/Op 127/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-08-04

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej Opolu w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym za grudzień 2011 r. wskutek wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji