Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I ONP 16/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-17

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku WSA w Warszawie w przedmiocie prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości położonej w Warszawie