Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Kr 1688/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-01-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Miejskiego w Świątnikach Górnych w przedmiocie zmiany do uchwały Nr 467/2000 stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

II ONP 1/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-30

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku NSA w sprawie ze skargi na bezczynność Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w przedmiocie naprawienia szkody w gospodarstwie rolnym