Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia X
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

II FNP 2/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-17

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia od wyroku NSA w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych

II FNP 1/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-01

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w O. , nr [...] w przedmiocie podatku od środków transportowych za 2012 r.

II FNP 11/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-04

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia od wyroku NSA w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

I SA/Go 212/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-01-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego za 2007 r.