Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia X
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II ONP 4/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-17

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku WSA w Warszawie w przedmiocie zezwolenia na wycięcie drzew

II ONP 2/11 - Postanowienie NSA z 2011-12-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie zezwolenia na wycięcie drzew postanowił: odrzucić skargę.

II SA/Łd 1097/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-17

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w S. , [...] w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za usunięcie bez zezwolenia drzewa

II ONP 4/15 - Postanowienie NSA z 2015-08-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II ONP 6/15 - Postanowienie NSA z 2015-08-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II ONP 5/15 - Postanowienie NSA z 2015-08-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II ONP 3/15 - Postanowienie NSA z 2015-08-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II ONP 2/15 - Wyrok NSA z 2015-12-07

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku NSA w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska nr [...] w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

II ONP 6/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Pile w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody...

II ONP 7/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Pile w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody...
1   Następne >   2