Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia X
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SAB/Wa 46/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-20

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpatrzenia skargi

I ONP 20/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-30

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia NSA w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie , nr [...] w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

IV SAB/Wr 6/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-07-05

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie załatwienia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego

II SAB/Wa 57/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-28

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego

I ONP 21/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-30

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia NSA w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie nadzoru nad organami samorządu terytorialnego

II SAB/Wa 46/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-27

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpatrzenia skargi

II SAB/Wa 46/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-07

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpatrzenia skargi

II SAB/Wa 46/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-30

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpatrzenia skargi

II SAB/Wa 46/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-10

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpatrzenia skargi

II SAB/Wa 46/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-07

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpatrzenia skargi
1   Następne >   +2   5