Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia X
  • Symbol 630 Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym przywozem towaru na polski obszar celny X

I GNP 9/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-12

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku WSA w S. w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe oraz określenia kwoty podatku od towarów i usług

I GNP 8/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-12

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku WSA w S. w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe oraz określenia kwoty podatku od towarów i usług

I GNP 2/14 - Wyrok NSA z 2014-06-11

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku NSA w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. P. , nr [...] w przedmiocie określenia kwoty długu celneg...

I GNP 14/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-12

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku WSA w S. w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe oraz określenia kwoty podatku od towarów i usług

I GNP 6/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-12

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku WSA w S. w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe oraz określenia kwoty podatku od towarów i usług

I GNP 7/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-12

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku WSA w S. w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe oraz określenia kwoty podatku od towarów i usług

I GNP 5/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-25

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku NSA w przedmiocie należności celnych i podatku od towaró...

I GNP 4/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-24

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku WSA w S. w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe oraz określenia kwoty podatku od towarów i usług

I GNP 1/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-22

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku WSA w L. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. , nr [...] w przedmiocie określenia kwoty długu celnego