Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I ONP 56/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-20

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr [...] w przedmiocie przekazania pisma zgodnie z właściwością