Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SAB/Wr 36/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-11-22

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie rozpoznania spraw SKO [...]oraz SKO [...]

IV SA/Wr 337/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-09-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa SKO we W. w przedmiocie wyłączenia z urzędu członków SKO we W. od udziału w sprawie udzielenia pomocy w formie zasiłku okresowego

IV SA/Wr 442/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-07-19

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA we Wrocławiu w przedmiocie odrzucenia zażalenia A.D. na zarządzenie Przewodniczącego wydziału IV w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. nr ... w przedmiocie odmowy przyznania pomocy zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku celowego, celowego specjalnego w ma...

IV SAB/Wr 30/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-07-01

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO we W. w przedmiocie rozpoznania odwołania i publikacji decyzji w sprawie odmowy przyznania zasiłku celowego

IV SAB/Wr 75/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-05-26

Sprawa ze skargi Z. R. na przewlekłość postępowania SKO we W. w przedmiocie zasiłku celowego zakończonego decyzją z dnia [...], nr [...]

IV SA/Wr 443/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-06-20

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA we Wrocławiu w przedmiocie odrzucenia zażalenia Z.D. na zarządzenie sędziego sprawozdawcy w sprawie ze skargi Z. D. nr SKO 4103/247/2010 w przedmiocie odmowy przyznania pomocy zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku celowego, celowego specjalnego w lutym 2010 r.

IV SA/Wr 442/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-07-13

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. nr ... w przedmiocie odmowy przyznania pomocy zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku celowego, celowego specjalnego w marcu 2010 r.

IV SA/Wr 443/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-07-13

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W.. nr ... w przedmiocie odmowy przyznania pomocy zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku celowego, celowego specjalnego w lutym 2010 r.

IV SA/Wr 443/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-07-18

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA we Wrocławiu w przedmiocie odrzucenia zażalenia A.D. na zarządzenie Przewodniczącego wydziału IV w sprawie ze skargi Z. D. nr ... w przedmiocie odmowy przyznania pomocy zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku celowego, celowego specjalnego w lutym 2010 r.

IV SAB/Wr 29/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-07-01

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO we W. w przedmiocie rozpoznania odwołania i publikacji decyzji w sprawie odmowy przyznania zasiłku okresowego
1   Następne >   2