Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I ONP 4/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-17

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia NSA w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w Wałbrzychu w przedmiocie załatwienia wniosku o przyznanie zasiłku st...

I ONP 39/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-10

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia NSA w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Wałbrzychu , nr [...] w przedmiocie wyłączenia Dyrektora MOPS w Dzierżoniowie od udziału w spraw...

I ONP 37/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-10

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia NSA w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Wałbrzychu , nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy w formie zasiłku celowego

I ONP 35/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-10

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia NSA w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Wałbrzychu , nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy w formie zasiłku stałego, zasiłku okresowego...

I ONP 38/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-10

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia NSA w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Wałbrzychu , nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy w formie zasiłku celowego

I ONP 12/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-28

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku NSA w sprawie ze skargi na decyzję SKO w N. , nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I ONP 2/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-19

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia NSA w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Nowym Sączu , nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I ONP 3/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-19

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia NSA w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Nowym Sączu nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I ONP 11/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-19

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia NSA w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Nowym Sączu nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego