Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

I ONP 27/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-31

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA we Wrocławiu w przedmiocie przekazania skargi A. D. wniesionej bezpośrednio do WSA we Wrocławiu do Burmistrza D.

I ONP 34/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-10

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia NSA w przedmiocie przekazania skargi według wł...

I ONP 18/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-11

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA we Wrocławiu w przedmiocie przekazania skargi na bezczynność Burmistrza D. do tego organu

I ONP 13/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-11

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Dzierżoniowa

I ONP 32/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-10

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia NSA w przedmiocie przekazania skargi według...

I ONP 36/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-10

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia NSA w przedmiocie przekazania skargi według w...

I ONP 43/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-10

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia NSA w sprawie ze skargi A. D. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA we Wrocławiu , nr IV KO 16/11 w przedmiocie przekazania skargi według właści...

I ONP 44/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-10

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia NSA w sprawie ze skargi A. D. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA we Wrocławiu , nr IV KO 25/11 w przedmiocie przekazania skargi według właściwoś...

III SA/Kr 74/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-08-21

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO Nr [...] w przedmiocie zwrotu podania

I ONP 42/10 - Postanowienie NSA z 2011-02-11

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia NSA w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie rozpoznania jego skargi złożonej w trybie art. 227 k.p.a.
1   Następne >   +2   5