Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia X
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SAB/Kr 207/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-12-06

Sprawa ze skargi na bezczynność [...] S.A. w K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

IV SAB/Wr 180/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-11-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta P. - Z. w sprawie udostępnienia informacji publicznej

I ONP 11/11 - Postanowienie NSA z 2011-01-28

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA we Wrocławiu w przedmiocie rozpoznania wniosków skarżącego , 25 sierpnia 2010 r., 3 września 2010 r. i 9 września 2010 r.

I ONP 26/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-31

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w W. , sygn. akt (...) w przedmiocie przekazania pisma o udzielenie informacji publicznej do rozpatrzenia zgodnie z właściwością