Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

II GNP 4/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-18

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr [...] w przedmiocie odmowy wypłaty miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

II GNP 2/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-21

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr [...] w przedmiocie odmowy wypłaty miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

II GNP 5/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-18

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr [...] w przedmiocie odmowy wypłaty miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

III SO/Wr 6/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-10-02

Wniosek Z.B., o wymierzenie grzywny Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, skargi Z.B. o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia WSA we Wrocławiu , sygn. akt III SO/Wr 6/11

II GNP 3/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-21

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr [...] w przedmiocie odmowy wypłaty miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

III SA/Wr 336/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-09-30

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia WSA we W. z dnia [...] r., sygn. akt [...]

II GNP 1/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-11

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia NSA w sprawie ze skargi na postanowienie P. S.A. C. w K. , nr [...] w przedmiocie zarzu...

I GNP 2/19 - Postanowienie NSA z 2019-04-26

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia NSA w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Finansów , nr [...] w przedmiocie oddalenia skargi na czynność egzekucyjną

I GNP 1/19 - Postanowienie NSA z 2019-02-15

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych , nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne