Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia X
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

II GNP 2/13 - Wyrok NSA z 2013-12-19

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku NSA w przedmiocie płatności...

II GNP 2/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-21

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Łódzkiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania płatności z tytułu wspierania działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania oraz nałożenia sankcji

II GSK 820/13 - Wyrok NSA z 2013-06-27

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji stwierdzającej wydanie decyzji o przyznaniu płatności na zalesianie gruntów z naruszeniem prawa

II GNP 1/15 - Postanowienie NSA z 2015-08-21

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków z budżetu Unii Europejskiej

II GNP 7/15 - Wyrok NSA z 2015-10-06

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku NSA w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w K. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia u...

I GNP 4/19 - Postanowienie NSA z 2019-05-10

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia NSA w sprawie skargi Z. B. na przewlekłość postępowania prowadzonego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie pod sygn. akt V SA/Wa 1200/17 w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności w pr...

I GNP 3/19 - Postanowienie NSA z 2019-05-10

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia NSA w sprawie zażalenia Z. B. na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt V SA/Wa 1200/17 w zakresie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia sprzeciwu od postanowienia starszego referendarza sądowego w sprawie odmowy przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi ...