Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia X
  • Symbol 656 Interpretacje podatkowe X

I FNP 1/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-18

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia WSA we Wrocławiu w przedmiocie podatku od towarów i usług

II FNP 6/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-20

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku NSA w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. nr [...] w przedmiocie pisemnej interpretacji co do za...

I FNP 5/11 - Postanowienie NSA z 2012-02-22

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia NSA w sprawie ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów , nr [...] w przedmiocie podatku od towarów...

I FNP 4/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-20

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku NSA w sprawie ze skarg kasacyjnych: 1) N. w L., 2) Ministra Finansów od wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt I SA/Wr 506/12, w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Finansów , nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia pisemne...

I FNP 1/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-10

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku NSA , sygn. akt I FSK 256/11 oddalającego skargę kasacyjną Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej N. z siedzibą w R. (jednostka organizacyjna Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej N. sp. j. w K.) od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administr...

I FNP 3/11 - Postanowienie NSA z 2011-12-16

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku NSA w sprawie ze skargi Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 'N.' sp. j. w K. na interpretac...

II FNP 2/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-04

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia od wyroku WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów , nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

I FNP 12/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-29

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku NSA w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Finansów , nr ... w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o udzi...

I FNP 4/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-18

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku NSA , sygn. akt I FSK 333/12 oddalającego skargę kasacyjną Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej N. w S. od wyroku WSA w Gliwicach , sygn. akt III SA/Gl 808/11, którym oddalono skargę Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej N. w S. na interpretację indywidualną Mi...

I FNP 1/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-19

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku NSA w sprawie ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego
1   Następne >   2