Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia X

II FNP 11/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-04

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia od wyroku NSA w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych