Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I ONP 45/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-01

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w W. , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

IV SA/Wr 442/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-07-19

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA we Wrocławiu w przedmiocie odrzucenia zażalenia A.D. na zarządzenie Przewodniczącego wydziału IV w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. nr ... w przedmiocie odmowy przyznania pomocy zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku celowego, celowego specjalnego w ma...

I ONP 38/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-14

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA we Wrocławiu w przedmiocie rozpoznania spra oraz [...]

I ONP 41/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-14

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia NSA w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w Wałbrzychu w przedmiocie załatwienia wniosku i

I ONP 10/11 - Postanowienie NSA z 2011-01-28

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA we Wrocławiu , sygn. akt IV SA/Wr 558/10 odrzucającego skargę Z. D. na niewykonanie wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt IV SA/Wr 376/09

I ONP 4/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-17

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia NSA w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w Wałbrzychu w przedmiocie załatwienia wniosku o przyznanie zasiłku st...

I ONP 47/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-19

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA we Wrocławiu w przedmiocie uznania zażalenia za nieuzasadnione i odmowy wyznaczenia terminu do załatwienia sprawy

I ONP 39/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-10

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia NSA w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Wałbrzychu , nr [...] w przedmiocie wyłączenia Dyrektora MOPS w Dzierżoniowie od udziału w spraw...

I ONP 31/11 - Postanowienie NSA z 2011-05-13

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt IV SA/Wr 715/10 oddalającego skargę A. D. na niewykonanie wyroku WSA we Wrocławiu sygn. akt IV SA/Wr 376/09

I ONP 16/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-25

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w W. , sygn. akt (...) w przedmiocie uznania zażalenia za nieuzasadnione i odmowy wyznaczenia terminu do załatwienia sprawy
1   Następne >   +2   4