Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I ONP 51/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-06

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem zarządzenia sędziego WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Wałbrzychu , nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy w formie zasiłku celowego specjalnego na leczenie, opiekę, rehabilitację

I ONP 50/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-06

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem zarządzenia sędziego WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Wałbrzychu , nr [...] w przedmiocie odmowy wyłączenia dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w D. od udziału w postępowaniu w sprawie o przyznanie świadczeń z pomocy społe...