Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Po 344/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-10-16

Sprawa ze skargi M. P. o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie zakończonej wyrokiem WSA w Poznaniu sygn. akt IV SA/Po 159/08

IV SA/Po 253/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-10-09

Sprawa ze skargi M. P. o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie zakończonej wyrokiem WSA w Poznaniu sygn. akt 4/II SA/Po 1085/02

I ONP 56/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-20

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr [...] w przedmiocie przekazania pisma zgodnie z właściwością

II SAB/Bk 64/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-04-05

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w B. w przedmiocie pomocy społecznej

IV SA/Po 252/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-10-09

Sprawa ze skargi M. P. o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie zakończonej wyrokiem WSA w Poznaniu sygn. akt IV SA/Po 27/08 w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego