Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wr 337/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-09-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa SKO we W. w przedmiocie wyłączenia z urzędu członków SKO we W. od udziału w sprawie udzielenia pomocy w formie zasiłku okresowego

I ONP 11/12 - Postanowienie NSA z 2013-01-11

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

I ONP 21/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-23

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie sygn. akt IV SA/Wr 425/13 (obecnie IV SAB/Wr 148/13) w sprawie ze skargi na bezczynność SKO we Wrocławiu w przedmiocie niezałatwienia pisma i odmowy przekazania sprawy innemu organowi

I ONP 10/12 - Postanowienie NSA z 2013-01-11

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu nr [...] w przedmiocie zasiłku stałego

I ONP 12/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-28

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku NSA w sprawie ze skargi na decyzję SKO w N. , nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I ONP 2/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-19

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia NSA w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Nowym Sączu , nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I ONP 3/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-19

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia NSA w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Nowym Sączu nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I ONP 11/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-19

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia NSA w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Nowym Sączu nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I ONP 12/12 - Postanowienie NSA z 2013-01-11

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

I ONP 9/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-28

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w N. , znak [...] w przedmiocie zasiłku celowego