Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 187/19 - Postanowienie NSA z 2019-03-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie zażalenia M. L. na postanowienie WSA w Krakowie , sygn. akt III SA/Kr 1119/17 o odrzuceniu skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA w Krakowie , sygn. akt III SA/Kr 1119/17 utrzymującego w mocy zarządzenie referen...

I OZ 186/19 - Postanowienie NSA z 2019-03-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie zażalenia M. L. na postanowienie WSA w Krakowie , sygn. akt III SA/Kr 1118/17 o odrzuceniu skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA w Krakowie , sygn. akt III SA/Kr 1118/17 utrzymującego w mocy zarządzenie referen...

I OZ 188/19 - Postanowienie NSA z 2019-03-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie zażalenia M. L. na postanowienie WSA w Krakowie , sygn. akt III SA/Kr 1120/17 o odrzuceniu skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA w Krakowie , sygn. akt III SA/Kr 1120/17 utrzymującego w mocy zarządzenie referen...

I OZ 189/19 - Postanowienie NSA z 2019-03-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie zażalenia M. L. na postanowienie WSA w Krakowie , sygn. akt III SA/Kr 1121/17 o odrzuceniu skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA w Krakowie , sygn. akt III SA/Kr 1121/17 utrzymującego w mocy zarządzenie referen...

I OZ 185/19 - Postanowienie NSA z 2019-03-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie zażalenia M. L. na postanowienie WSA w Krakowie , sygn. akt III SA/Kr 1114/17 o odrzuceniu skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA w Krakowie , sygn. akt III SA/Kr 1114/17 utrzymującego w mocy zarządzenie referen...