Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Hasło Stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I ONP 5/12 - Postanowienie NSA z 2012-08-22

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP

I ONP 16/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-17

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku WSA w Warszawie w przedmiocie prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości położonej w Warszawie

I ONP 14/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-25

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nieważności zaświadczenia

I ONP 6/12 - Postanowienie NSA z 2012-08-22

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy ustanowienia użytkowania wieczystego

I ONP 8/12 - Wyrok NSA z 2012-12-21

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku NSA w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie nr [...] w przedmiocie odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego

I ONP 2/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-27

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku NSA w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Kierownika Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Dzielnicy Warszawa Praga Północ o sprzedaży lokalu mieszkalnego