Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I ONP 45/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-01

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w W. , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

IV SA/Wr 337/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-09-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa SKO we W. w przedmiocie wyłączenia z urzędu członków SKO we W. od udziału w sprawie udzielenia pomocy w formie zasiłku okresowego

I ONP 10/11 - Postanowienie NSA z 2011-01-28

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA we Wrocławiu , sygn. akt IV SA/Wr 558/10 odrzucającego skargę Z. D. na niewykonanie wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt IV SA/Wr 376/09

I ONP 47/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-19

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA we Wrocławiu w przedmiocie uznania zażalenia za nieuzasadnione i odmowy wyznaczenia terminu do załatwienia sprawy

I ONP 31/11 - Postanowienie NSA z 2011-05-13

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt IV SA/Wr 715/10 oddalającego skargę A. D. na niewykonanie wyroku WSA we Wrocławiu sygn. akt IV SA/Wr 376/09

I ONP 1/11 - Postanowienie NSA z 2011-01-14

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA we Wrocławiu w przedmiocie odmowy wyłączenia wszystkich członków SKO od udziału w postępowaniu

I ONP 2/11 - Postanowienie NSA z 2011-01-14

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA we Wrocławiu w przedmiocie wyznaczenie dodatkowego terminu do załatwienia sprawy

I ONP 3/11 - Postanowienie NSA z 2011-01-14

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku WSA we Wrocławiu w przedmiocie załatwienia wniosku o przyznanie zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku celowego, zasiłku celowego specjalnego

I ONP 46/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-01

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w W. , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

I ONP 51/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-06

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem zarządzenia sędziego WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Wałbrzychu , nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy w formie zasiłku celowego specjalnego na leczenie, opiekę, rehabilitację
1   Następne >   2