Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Kr 414/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-05-14

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO nr [...] w przedmiocie skierowania na badania lekarskie