Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Kr 1059/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-10-12

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO nr [...] w przedmiocie dodatku mieszkaniowego