Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

II ONP 4/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-12

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o wydaniu zezwolenia na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki