Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia X
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

I ONP 3/12 - Wyrok NSA z 2012-12-21

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania o stwierdzenie, że nieruchomość nie podpada pod działanie dekretu o reformie rolnej

III SA/Po 128/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-04-18

Sprawa ze skargi ZK o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku WSA w Poznaniu [...], którym uchylona została decyzja SKO [...] oraz poprzedzająca ją decyzja SKO [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej przejęcia nieruchomości rolnej na rzecz Skarbu Państwa

III SA/Po 128/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-02-15

Sprawa ze skargi Z.K. o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku WSA w Poznaniu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji przejęcia nieruchomości rolnej na rzecz Skarbu Państwa.