Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Kr 1114/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-08-01

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Kr 1120/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-08-01

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Kr 1118/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-08-01

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Kr 1119/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-08-01

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Kr 1121/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-08-01

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania