Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia X
  • Symbol 6329 Inne o symbolu podstawowym 632 X

IV SA/Po 344/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-10-16

Sprawa ze skargi M. P. o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie zakończonej wyrokiem WSA w Poznaniu sygn. akt IV SA/Po 159/08

I ONP 47/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-19

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA we Wrocławiu w przedmiocie uznania zażalenia za nieuzasadnione i odmowy wyznaczenia terminu do załatwienia sprawy

IV SA/Po 253/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-10-09

Sprawa ze skargi M. P. o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie zakończonej wyrokiem WSA w Poznaniu sygn. akt 4/II SA/Po 1085/02

I ONP 56/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-20

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr [...] w przedmiocie przekazania pisma zgodnie z właściwością

II SAB/Bk 64/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-04-05

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w B. w przedmiocie pomocy społecznej

I ONP 46/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-01

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w W. , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

I ONP 20/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-11

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA we Wrocławiu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie odmowy wyłączenia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w D. od udziału w postępowaniu dotyczącym rozpatrzenia wniosku o przyznanie prawa pomocy społecznej pos...

I ONP 24/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-31

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku WSA we Wrocławiu w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia w sprawie odmowy wyłączenia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w D. od udziału w postępowaniu dotyczącym rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy społecznej post...

I ONP 11/12 - Postanowienie NSA z 2013-01-11

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

I ONP 10/12 - Postanowienie NSA z 2013-01-11

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu nr [...] w przedmiocie zasiłku stałego
1   Następne >   2