Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia X
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

I ONP 23/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-30

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia NSA w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu , nr [...] w przedmiocie pozbawienia prawa do zasiłku

I ONP 24/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-30

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia NSA w sprawie ze skargi A. D. na działanie Ministra Pracy i Polityki Społecznej

II SA/Wa 133/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-01

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Pracy i Polityki Społecznej

I ONP 7/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-07

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia NSA w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Dolnośląskiego , nr [...] w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej

II SA/Wa 133/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-27

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie przekazania według właściwości skargi obywatelskiej

I OPP 5/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-17

Skarga Z. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji sygn. akt II SA/Wa 1075/07

I ONP 17/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-25

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA we Wrocławiu w przedmiocie sprostowania protokołu rozprawy w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w W. , nr (...) w przedmiocie przekazania zgodnie z właściwością skargi w sprawie zasiłku dla bezrobotnych

II SA/Wa 133/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-09

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Pracy i Polityki Społecznej

I ONP 19/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-30

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia NSA w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Dolnośląskiego , nr [...] w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej

I ONP 22/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-30

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia NSA w sprawie ze skargi A. D. na Radę Powiatu Dzierżoniowskiego w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Dzierżoniowskiego
1   Następne >   3