Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Kr 74/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-08-21

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO Nr [...] w przedmiocie zwrotu podania

III SA/Kr 71/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-08-21

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi Z. Ś. na pismo SKO Nr [...]

III SA/Kr 288/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-07-23

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA w sprawie ze skargi Z. Ś. na pismo SKO nr [...]

III SA/Kr 288/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-04-12

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi Z. Ś. na pismo SKO Nr [...] w przedmiocie informacji o braku właściwości Kolegium do rozstrzygania w przedmiocie spełniania przesłanek określonych w przepisach kodeksu karnego

III SAB/Kr 106/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-04-20

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Prokuratora Okręgowego w przedmiocie niewykonania wniosku o zapłatę

III SAB/Kr 106/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-08-28

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Prokuratora Okręgowego w przedmiocie niewykonania wniosku o zapłatę

III SAB/Kr 22/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-05-29

Zażalenie od postanowienia WSA w Krakowie , III SAB/Kr 22/14 odrzucającego skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA w Krakowie , III SAB/Kr 22/14 odrzucającego skargę na bezczynność Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych

III SAB/Kr 18/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-09-01

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia w sprawie ze skargi na bezczynność Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego dla Apelacji

III SAB/Kr 16/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-10-17

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Miejskiego Policji w przedmiocie wykonania wniosku skarżącego

III SAB/Kr 17/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-10-17

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Miejskiego Policji w przedmiocie wykonania wniosku skarżącego
1   Następne >   2