Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia X
  • Symbol 658 Bezczynność X

II SAB/Kr 207/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-12-06

Sprawa ze skargi na bezczynność [...] S.A. w K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

IV SAB/Wr 30/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-07-01

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO we W. w przedmiocie rozpoznania odwołania i publikacji decyzji w sprawie odmowy przyznania zasiłku celowego

I ONP 21/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-23

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie sygn. akt IV SA/Wr 425/13 (obecnie IV SAB/Wr 148/13) w sprawie ze skargi na bezczynność SKO we Wrocławiu w przedmiocie niezałatwienia pisma i odmowy przekazania sprawy innemu organowi

IV SAB/Wr 29/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-07-01

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO we W. w przedmiocie rozpoznania odwołania i publikacji decyzji w sprawie odmowy przyznania zasiłku okresowego

III SAB/Wr 15/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-10-03

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia WSA we W. z dnia [...] r., sygn. akt [...]

I ONP 49/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-22

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Dzierżoniowa w przedmiocie wydania decyzji w sprawie nr [...]

I ONP 10/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-19

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia NSA w sprawie ze skargi na bezczynność Sądu Rejonowego w Gorlicach Wydział [...] Karny w przedmiocie nadzoru nad postępowaniem przygotowawczym i wydania wyroku w postępowaniu karnym

III SAB/Wr 4/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-10-03

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia WSA we Wrocławiu , sygn. akt III SAB/Wr 4/13

I ONP 20/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-23

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie sygn. akt IV SAB/Wr 137/13 w sprawie ze skargi na bezczynność SKO we Wrocławiu w przedmiocie potwierdzenia przekazania pisma Prezesowi SKO w Legnicy

III SAB/Wr 16/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-10-03

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia WSA we W. z dnia [...] r., sygn. akt III SAB/Wr 16/11
1   Następne >   +2   4