Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia X

II SAB/Kr 207/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-12-06

Sprawa ze skargi na bezczynność [...] S.A. w K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

III SAB/Kr 106/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-04-20

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Prokuratora Okręgowego w przedmiocie niewykonania wniosku o zapłatę

III SAB/Kr 106/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-08-28

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Prokuratora Okręgowego w przedmiocie niewykonania wniosku o zapłatę

III SAB/Kr 22/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-05-29

Zażalenie od postanowienia WSA w Krakowie , III SAB/Kr 22/14 odrzucającego skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA w Krakowie , III SAB/Kr 22/14 odrzucającego skargę na bezczynność Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych

III SAB/Kr 18/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-09-01

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia w sprawie ze skargi na bezczynność Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego dla Apelacji

III SAB/Kr 16/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-10-17

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Miejskiego Policji w przedmiocie wykonania wniosku skarżącego

III SAB/Kr 17/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-10-17

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Miejskiego Policji w przedmiocie wykonania wniosku skarżącego

III SAB/Kr 89/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-11-21

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie ze skargi na bezczynność Prokuratora Okręgowego

III SAB/Kr 89/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-10-05

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie ze skargi na bezczynność Prokuratora Okręgowego