Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Szkolnictwo wyższe X

SA/Bd 3260/03 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu [...] w przedmiocie skreślenia z listy słuchaczy

SA/Bd 2849/03 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu [...] w T. w przedmiocie odmowy przyjęcia na studia

I SA 2813/03 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w przedmiocie cofnięcia uprawnienia do prowadzenia wyższych studiów zawodowych oraz studiów magisterskich na kierunku '[...]'