Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Szkolnictwo wyższe X

III SA/Łd 291/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu Medycznego w Ł. w przedmiocie skreślenia z listy studentów

IV SA/Wr 120/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-06-27

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we W. w przedmiocie odmowy przeniesienia ze studiów niestacjonarnych na studia stacjonarne

IV SA/Po 334/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-06-12

Zażalenie na zarządzenie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Uczelnianej Komisji Ekonomicznej Uniwersytetu im. A. M. , Nr [...] w przedmiocie stypendium socjalnego

II SA/Bk 338/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-07-24

Sprawa ze skargi na decyzję Odwoławczej Studenckiej Komisji Stypendialnej Politechniki B. działającej z upoważnienia Rektora Politechniki B. w przedmiocie nieprzyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów

II SA/Wa 930/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie odmowy przyznania stypendium ministra za osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2011/2012

IV SA/Gl 1565/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-11-27

Sprawa ze skargi J. G. na Rektora Uniwersytetu [...] w K. w przedmiocie środków zapewniających wykonanie orzeczeń sądu

II SA/Wa 742/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-19

Sprawa ze skargi na decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej Szkoły [...] w przedmiocie odmowy przyznania stypendium socjalnego

II SA/Wa 715/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej [...] w przedmiocie odmowy przyznania stypendium socjalnego

II SA/Sz 260/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-06-06

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Akademii w przedmiocie stypendium rektora

III SA/Łd 89/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-07-26

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Politechniki [...] w przedmiocie skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich
1   Następne >   +2   +5   +10   19