Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Szkolnictwo wyższe X

II SA/Op 149/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-04-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Op 142/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-05-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Odwoławczej Komisji Stypendialnej Politechniki Opolskiej w Opolu w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie stypendium socjalnego

II SA/Op 150/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-07-16

Sprawa ze skargi na decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej Politechniki [...] w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie stypendium za wyniki w nauce

II SA/Op 154/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-09-04

Sprawa ze skargi na decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej Uniwersytetu [...] w przedmiocie stypendium socjalnego

II SA/Op 131/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-06-03

Sprawa ze skargi na decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w przedmiocie odmowy przyznania stypendium

II SA/Op 95/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-06-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wydziałowej Komisji Stypendialnej Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego w przedmiocie odmowy przyznania stypendium

II SA/Op 157/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-08-08

Skarga M. C. na decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej Uniwersytetu Opolskiego w przedmiocie odmowy przyznania stypendium

II SA/Op 577/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-02-02

Sprawa ze skargi Ł. S. na orzeczenie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów A w przedmiocie wymierzenia kary dyscyplinarnej wydalenia z uczelni

II SA/Op 159/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-10-25

Sprawa ze skargi na decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej Uniwersytetu Opolskiego w przedmiocie odmowy przyznania stypendium

II SA/Op 103/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-05-08

Sprawa ze skargi na decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej Uniwersytetu Opolskiego w przedmiocie odmowy przyznania stypendium
1   Następne >   +2   5