Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Szkolnictwo wyższe X

II SA/Wa 1420/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej Uniwersytetu [...] w przedmiocie odmowy przyznania stypendium dla najlepszych studentów

III SA/Lu 219/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-10-25

Sprawa ze skargi na decyzję Odwoławczej Uczelnianej Studenckiej Komisji Socjalnej Uniwersytetu w przedmiocie odmowy przyznania stypendium za wyniki w sporcie

II SA/Bk 338/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-07-24

Sprawa ze skargi na decyzję Odwoławczej Studenckiej Komisji Stypendialnej Politechniki B. działającej z upoważnienia Rektora Politechniki B. w przedmiocie nieprzyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów

II SA/Wa 742/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-19

Sprawa ze skargi na decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej Szkoły [...] w przedmiocie odmowy przyznania stypendium socjalnego

II SA/Rz 243/06 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2006-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej Uniwersytetu R. w przedmiocie odmowy przyznania stypendium socjalnego

II SA/Sz 495/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-12-06

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu w przedmiocie stypendium naukowego I stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Dziekana Uniwersytetu z dnia [...] Nr [...], II orzeka, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do uprawomocnienia wyroku.

II SA/Wa 1459/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Studentów Uniwersytetu [...] w przedmiocie nieprzyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów

II SA/Wa 715/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej [...] w przedmiocie odmowy przyznania stypendium socjalnego

III SA/Kr 570/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej Akademii w przedmiocie odmowy przyznania stypendium specjalnego dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2012/2013

VIII SA/Wa 713/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej Uniwersytetu [...] w W. w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie przyznania stypendium socjalnego
1   Następne >   +2   +5   +10   31