Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Szkolnictwo wyższe X
  • Skarżony
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

I SA/Kr 259/02 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2002-04-12

Organ ustalający ceny urzędowe za świadczone usługi przewozowe nie jest uprawniony do interpretacji przepisu rangi ustawowej, przyznającego studentom prawo do korzystania z 50 procent ulgi w opłatach.~Powtarzanie regulacji ustawowych w aktach podustawowych jest niezgodne z zasadami legislacji i nie tylko bezcelowo rozbudowuje te akty, ale stanowi także pokusę modyfikowania normy ustawowej bez stosownego upoważnienia ustawowego.

III RN 23/97 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1997-06-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej (...) w przedmiocie zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe środkami miejskiej komunikacji zbiorowej na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) oraz Rzecznika Praw Obywatelskich (...) od wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku II SA/Gd 971/96~