Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I OSK 579/07 - Wyrok NSA z 2008-04-02

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia prawa własności

I SA/Wa 174/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 169/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administarcyjnego