Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

SA/Rz 338/00 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2001-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Rz. w przedmiocie nadpłaty w podatku od nieruchomości za okres od dnia 1 stycznia 1996 r. do 30 września 1999 r.