Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wa 1003/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej Uniwersytetu [...] w W. w przedmiocie odmowy przyznania stypendium socjalnego

IV SA/Wr 477/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-01-09

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu W., w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie skreślenia z listy studentów, ,

I OSK 1666/17 - Wyrok NSA z 2018-01-23

Skarga kasacyjna na decyzję Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Uniwersytetu [...] w przedmiocie odmowy przyjęcia na pierwszy rok studiów

II SA/Wa 664/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu [...] w przedmiocie niewyrażenia zgody na przeniesienie osiągnięć z jednego kierunku na drugi

IV SA/Wr 278/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu W. w przedmiocie odmowy przyznania stypendium doktoranckiego

II SA/Wa 719/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej Akademii [...] im. [...] w przedmiocie odmowy przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów

II SA/Wa 921/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-30

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu [...] w przedmiocie skreślenia z listy studentów