Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 624 Powszechny obowiązek obrony kraju X

III SA/Lu 28/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-07-07

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w D. w przedmiocie odmowy przyjęcia na dwunastomiesięczny kurs dla absolwentów wyższych uczelni

II OSK 2710/12 - Wyrok NSA z 2014-04-09

Sprawa ze skargi kasacyjnej T. R. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi T. R. na orzeczenie Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Warszawie nr [...] w przedmiocie zdolności do służby wojskowej