Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Szkolnictwo wyższe X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Op 149/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-04-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego