Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Szkolnictwo wyższe X
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

III SA/Lu 227/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-09-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Lublin w przedmiocie ustalenia zasad przyznawania stypendiów wybitnie zdolnym studentom studiów stacjonarnych szkół wyższych, mieszkającym na terenie gminy Lublin stwierdza nieważność paragrafu 7 ust. 4 zaskarżonej uchwały i określa, że w tym zakresie nie podlega ona wykonaniu .

I OSK 178/09 - Wyrok NSA z 2009-05-29

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Lublin w przedmiocie ustalenia zasady przyznawania stypendiów wybitnie zdolnym studentom studiów stacjonarnych szkół wyższych

II SA/Ol 661/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-09-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Morągu w przedmiocie likwidacji Szkoły Podstawowej w Kalniku

II SA/Lu 804/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-02-28

Skarga Wojewody na zarządzenie Wójta Gminy w przedmiocie powołania zastępcy Wójta Gminy