Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Szkolnictwo wyższe X
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

I OSK 3287/14 - Wyrok NSA z 2015-05-12

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności aktu powierzenia stanowiska dyrektora zespołu szkół

II SA/Lu 543/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-06-30

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy [...] Nr [...] w sprawie przekazania fundacji prowadzenia Szkoły Podstawowej

II SA/Rz 450/09 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2009-08-12

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały