Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Lu 654/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-09-13

Sprawa ze skargi M. G. na niewykonanie przez Odwoławczą Komisję Dyscyplinarną do Spraw Studentów i Doktorantó wyroku WSA w Lublinie w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowania dyscyplinarnego